لایحه تخلیه به دلیل تغییر شغل|ملکبانان

به جرأت می توان گفت دعاوی تخلیه اماکن تجاری موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 از پیچیده ترین دعاوی موجود هستند.از این حیث که مدت زیادی از تصویب این قانون می گذرد و به طور موازی قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و قانون مدنی هم به...
دستور تخلیه و تفاوت آن با حکم تخلیه|ملکبانان

دستور تخلیه و تفاوت آن با حکم تخلیه|ملکبانان

دستور تخلیه به معنای صرفاً دستوری است که به صرف درخواست مالک صادر می‌گردد و مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۷ جلسه رسیدگی تعیین نمی‌شود و به طرفین (مالک و مستاجر) ابلاغ نمی‌شود. این دستور بدون تشکیل جلسه رسیدگی و فوراً و خارج از نوبت، رسیدگی و صادر می شود و...
فسخ قرارداد اجاره|ملکبانان

فسخ قرارداد اجاره|ملکبانان

در بعضی موارد، قرارداد اجاره به صورت موقت و برای مدت مشخصی (مانند یک سال) بسته می‌شود و پس از پایان این مدت، مستأجر می‌تواند از حق فسخ قرارداد استفاده کند. چنین شرایطی، مستأجر باید به موجر حداقل یک ماه قبل از پایان مدت قرارداد، اعلام کند که نمی‌خواهد قرارداد را تمدید...
نحوه اعتراض به حکم تخلیه|ملکبانان

نحوه اعتراض به حکم تخلیه|ملکبانان

یکی از چالش برانگیزترین اقداماتی که یک مالک می تواند علیه مستاجر انجام دهد. این است که حکم یا دستور تخلیه ملک را از مراجع قضایی دریافت نماید و به اجرا بگذارد. وکیل اعتراض به حکم تخلیه در این خصوص به یاری مستاجر می آید تا بتواند از حقوق قانونی او دفاع نماید البته وکیل...
تخلیه ملک و پرداخت اجاره بها|ملکبانان

تخلیه ملک و پرداخت اجاره بها|ملکبانان

اجور معوقه همچنان که از نام آن نیز مشخص است، به معنای اجاره بهای عقب افتاده میباشد، اجاره بهای مکان استیجاری که مستأجر آنرا پرداخت ننموده است و اجور جمع اجاره بوده و معوقه به معنای به تعویق افتاده میباشد. تعهدات مستأجر نسبت به اجور معوقه تعهدات مستأجر نسبت به اجاره...