مشترکات و مشاعات ساختمان

مشترکات و مشاعات ساختمان

 شاید برای شما  جالب باشد که بدانید آپارتمان نشینی نیز قواعد و احکام حقوقی خاصی دارد که آگاهی از آن ها می تواند کمک زیادی به بهبود این طریق از زندگی بکند. یکی از بحث های مربوط به این موضوع مشاعات و مشترکات ساختمان و نحوه اداره آن ها می باشد. ما نیز در...
بررسی قولنامه و آثار حقوقی آن

بررسی قولنامه و آثار حقوقی آن

قولنامه ، تعریف آن و آثار مربوط به آن از موضوعات مهمی است که لازم است به آن پرداخته شود. چرا که کاربرد زیادی در دعاوی ملکی دارد. و روشن شدن احکام آن می‌تواند از بروز دعاوی و اختلافات مربوط به آن جلوگیری کند. مشاوره با مرکز حقوقی راهکار با مدیریت وکیل فرشته محمد حسینی،...