نمونه دادخواست انحلال و انفساخ عقد بیع به علت تلف مبیع قبل از تسلیم|راهکار

نمونه دادخواست انحلال و انفساخ عقد بیع به علت تلف مبیع قبل از تسلیم|راهکار

خواهان: مشخصات خریدارخوانده: مشخصات فروشندهوکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن خواسته یا موضوع و بهای آن:1- اعلام انحلال قهری و انفساخ عقد بیع مورخ…….به علت تلف مبيع قبل از تسلیم مقوّم بر ۵۱ میلیون ریال با لحاظ ارزش...
ضوابط پنجره در ساختمان|ملکبانان

ضوابط پنجره در ساختمان|ملکبانان

از دیرباز تا کنون پنجره ها در ساختمان ها به وجود آمدند. در ابتدا پنجره ها به عنوان نورگیر کاربرد داشتند. اما در ادامه کاربرد های پنجره از یک نورگیر ساده بالاتر رفت تا توانست به یکی از بخش های اصلی ساختمان تبدیل شود. قوانین پنجره ساختمان پیرامون عملکرد حرارتی...
قولنامه و آثار حقوقی آن|ملکبانان

قولنامه و آثار حقوقی آن|ملکبانان

قولنامه ، تعریف آن و آثار مربوط به آن از موضوعات مهمی است که لازم است به آن پرداخته شود. چرا که کاربرد زیادی در دعاوی ملکی دارد. و روشن شدن احکام آن می‌تواند از بروز دعاوی و اختلافات مربوط به آن جلوگیری کند. قولنامه چیست ؟ قولنامه متشکل از دو واژه قول و نامه...
نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع و مبایعه نامه|ملکبانان

نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع و مبایعه نامه|ملکبانان

برگ دادخواست به دادگاه نخستین (دعوی مالی غیر منقول) مشخصات طرفین: خواهان: مشخصات خریدار خوانده: مشخصات فروشنده وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن خواسته یا موضوع و بهای آن: 1- اعلام بطلان عقد : مبایعه نامه مورخ ……...
نمونه دادخواست مطالبه زیان های ناشی از عیوب پنهانی و تقصیر قراردادی|ملکبانان

نمونه دادخواست مطالبه زیان های ناشی از عیوب پنهانی و تقصیر قراردادی|ملکبانان

برگ دادخواست به دادگاه نخستین (دعوی مالی منقول) مشخصات طرفين خواهان: مشخصات خریدار (حیوان) خوانده: مشخصات فروشنده (حیوان) مشخصات وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن خواسته یا موضوع و بهای آن: مطالبه زیانهای ناشی از عیوب پنهانی...