پرسش


«الف» منزل خود را با قولنامه عادی مقدم به «ب» واگذار می‌کند و متعاقباً همان منزل را با سند رسمی مؤخر به «ج» منتقل می‌کند. شخص «ب» مبادرت به طرح شکایت فروش مال غیر می‌کند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود، باتوجه به اینکه رد مال یکی از مجازاتهای تعیین شده برای بزه فروش مال غیر است آیا دادگاه می‌تواند بدون طرح دادخواست، اقدام به صدور حکم ابطال سند رسمی مالکیت کند؟

نظر هیئت عالی


دادگاه در خصوص تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم فقط در محدوده ماده 215 ق.م.ا و یا ماده 148 ق.آ.د.ک می تواند یکی از اقدامات استرداد، ضبط یا معدوم کردن را انجام بدهد و موضوع ابطال سند از شمول این مواد خارج است و لذا بدون دادخواست امکان اقدام در این مورد وجود ندارد نظریه مشورتی شماره 2890/7 – 78/8/13 مبنی بر «صدور حکم به ابطال سند رسمی از ناحیه دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می نماید بدون اینکه طرح دعوی حقوقی علیه کسی که مال غیر منقول مذکور به نام او به ثبت رسیده و دولت و قانون براساس ماده 22 قانون ثبت وی را مالک می شناسد فاقد وجاهت قانونی است» مؤید نظریه اکثریت می باشد.

نظر اکثریت


دادگاه نمی‌تواند بدون طرح دادخواست اقدام به صدورحکم ابطال سند کند. چون براساس قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تقسیم دادگاهها به جزائی و حقوقی صلاحیت عمومی بودن آنها را تغییر نمی‌دهد می‌توان گفت درمورد اموال غیرمنقول زمانی که سند به نام کلاهبردار یا اشخاص دیگری تنظیم شده باشد دادگاه نمی تواند بدون تقدیم دادخواست ابطال سند کند و حکم به رد مال دهد و درصورت عدم تقدیم دادخواست، دادگاه کیفری مواجه با تکلیف نیست.

نظر اقلیت


دادگاه باید ضمن تعیین مجازات، حکم بر ابطال سند و رد مال بدهد. از آنجائی که رد مال جزئی از مجازات فروش مال غیر است، درصورت صدور حکم بر رد مال مرجع قضائی مکلف است به هنگام صدور حکم بر رد مال نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخاذ تصمیم کند.منبع : نشست قضایی

ملکبانان یک مرکز تخصصی حقوق در حوزه املاک و مستغلات می باشد.در ملکبانان از گستره وسیع مباحث حقوقی، فقط بر روی مباحث حقوقی حوزه املاک و مستغلات متمرکز هستیم و به صورت تخصصی خدمات خود را ارائه می دهیم.

دریافت وکیل

قبل از هر اقدامی درمورد معاملات ملکی با وکیل متخصص در امور املاک مشورت کنید.گروه وکلای ملکبانان با دارا بودن کادر متخصص و متبحر خود آماده همکاری و قبول وکالت در کلیه دعاوی ملکی هستند.ملکبانان یک مرکز تخصصی حقوق در حوزه املاک و مستغلات می باشد.در ملکبانان از گستره وسیع مباحث حقوقی، فقط بر روی مباحث حقوقی حوزه املاک و مستغلات متمرکز هستیم و به صورت تخصصی خدمات خود را ارائه می دهیم.
برای دریافت مشاوره با شماره های 09128719258 و 09150806049 با ما در ارتباط باشید.