معمولاً اشخاص به هنگام گرفتن وام از بانک‌ها، ملک خود را در رهن بانک قرار می‌دهند. سوألی که در اینجا با آن مواجه می‌شویم این است که آیا فروش ملک در رهن مجاز است یا خیر؟

تعریف عقد رهن

رهن قراردادی است که به موجب آن شما بابت بدهی که به دیگری دارید ملک خود را در گرو آن شخص قرار می‌دهید. در این صورت شخص به میزان طلب خود بر ملک شما حق پیدا می‌کند. بنابراین مالک نمی‌تواند هیچگونه اقدامی که منافی این حق طلبکار (مرتهن) باشد، انجام دهد و هرگونه اقدامی که با حق مرتهن منافات داشته باشد باطل و بلا اثر است. عمدتاً قرارداد رهن با بانک‌ها برای دریافت وام منعقد می شود.

فروش ملک در رهن

بیع ملک در رهن به این صورت است که فروشنده می‌تواند در رهن بودن ملک را به اطلاع خریدار برساند. در این صورت خریدار می پذیرد که با حفظ حقوق مرتهن (کسی که سند در رهن او قرار دارد) نسبت به انجام معامله اقدام نماید. در این شرایط معمولاً فروشنده تعهد می‌نماید که نسبت به پرداخت بدهی خود و فک رهن از ملک مورد معامله اقدام نماید.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

از آنجا که این نوع معامله با حقوق مرتهن منافاتی ندارد باطل نیست. اما اگر فروشنده خریدار را از در رهن بودن ملک مطلع ننماید یا در میزان طلب و یا به عبارتی حق راهن واقعیت را نگفته باشد و خریدار فریب خورده باشد، این معامله تا آنجا که با حقوق مرتهن منافات دارد، باطل و بلااثر است. در چنین مواردی انتقال مال انجام نشده تلقی می‌گردد و برای فروشنده مجازات به همراه دارد.

فک رهن توسط اداره ثبت

بدهکار که سند او در رهن طلبکار، برای مثال بانک است، می‌تواند مبلغ مال الرهانه یعنی مبلغی که سند بابت آن در رهن قرار دارد را به صندوق ثبت واریز نماید و از اداره ثبت تقاضای فک رهن ملک خود را کند. در این صورت اداره ثبت رأساً نسبت به فک رهن از ملک اقدام نموده و مراتب را به طلبکار جهت دریافت طلب خود از صندوق ثبت اعلام می‌کند.

دریافت مشاوره حقوقی

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.