پایان کار ساختمان|اخذ گواهی پایان کار|نحوه استعلام مجازی|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

پایان کار ساختمان|اخذ گواهی پایان کار|نحوه استعلام مجازی|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

پایان کار ساختمان چیست؟ در شهرها ، مناطق و محدوده هایی که شهرداری ها مستقر شده اند در صورتی که بنای احداث شده مورد تأیید شهرداری باشد ، پس از آنکه احداث ساختمان به پایان رسید این مرجع قانونی مجوزی تحت عنوان پایان کار ساختمان به مالک ارائه می‌کند. برای دریافت...