آنچه باید درمورد چک بدانیم|ملکبانان

آنچه باید درمورد چک بدانیم|ملکبانان

اگر بخواهیم چک را به زبان ساده تعریف کنیم میشود گفت که چک وسیله انتقال پول و سند مبادله آن هست به صورتی که با استفاده چک توسط دارنده آن، وجه چک از حساب صادر کننده کم شده و به حساب دارنده آن منتقل میشود. امروز با پیشرفت جامعه بشری دیگر بسیاری از مبادلات با چک صورت...
مجازات عدم ثبت چک در سامانه صیاد|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

مجازات عدم ثبت چک در سامانه صیاد|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

چک یکی از مهم ترین اسناد تجاری رایج در کشور است که امروزه نقش مهمی را در اقتصاد هر کشوری ایجاد می کند و در ایران هم به عنوان پر استفاده ترین و شناخته شده ترین سند تجاری و ابزار پرداخت ، محسوب می شود . نخستین بار در تاریخ ایران در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از چک سخن...