عقد معین|ملکبانان

عقد معین|ملکبانان

عقود معین عقودی هستند که در قانون نام خاص دارند و قانونگذار شرایط انعقاد ، احکام و آثار آن ها را معین کرده استبرای مثال : بیع ، اجاره  مضاربه، صلح ، هبه ، رهن ، جعاله،  حواله ، ضمان،  مزارعه ، معاوضه و … عقد نامعین عقودی که در قانون عنوان خاصی ندارند و...
وکیل تنظیم قرارداد|ملکبانان

وکیل تنظیم قرارداد|ملکبانان

همیشه مسائل مهم حقوقی در تنظیم قرارداد باید مورد توجه قرار بگیرد تا در صورت بروز دعاوی احتمالی، مشکلات را کاهش دهد؛ در این مطلب سعی داریم به قوانین و ضرورت‌های این مسئله و مراجعه به وکیل تنظیم قرارداد و استفاده از مشاوره قرارداد بپردازیم، با ما همراه باشید. ضرورت وجود...
نحوه انعقاد و نوشتن قرارداد|ملکبانان

نحوه انعقاد و نوشتن قرارداد|ملکبانان

از آنجا که در روابط تجاری و انواع داد و ستدها، انعقاد قرارداد امری ضروری است و برای جلوگیری از مشکلات در زمان دعاوی احتمالی لازم است، در این مقاله سعی داریم شما را با شرایط نوشتن قرارداد و ضوابط قانونی مربوط به آن آشنا کنیم. نحوه انعقاد قرارداد می‌دانید که مطابق ماده...
نسبی بودن اثر قراردادها به چه معنا است؟|ملکبانان

نسبی بودن اثر قراردادها به چه معنا است؟|ملکبانان

اصل نسبی بودن اثر قراردادها، یکی از نتایجی که از اصل آزادی قراردادها حاصل می شود. این اصل فقط برای دو طرف معامله و همچنین قائم مقام های آن ها الزام آور می باشد. این اصل از اهمیت زیادی برخوردار است تا حدی که در ماده ۲۳۱ قانون مدنی، درباره آن اینگونه گفته شده است که:...
آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟|ملکبانان- وکیل فرشته محمدحسینی

آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟|ملکبانان- وکیل فرشته محمدحسینی

✅قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می‌نماید و طرفین نمی توانند تا پایان قرار داد آن را فسخ نمایند مگر آنکه با هم به تفاهم برسند. 🔻مگر در مواردی مانند عدم امکان بهره برداری از ملک بلحاظ عیبی قابل استفاده...