چه زمانی از انفساخ استفاده کنیم؟|ملکبانان

چه زمانی از انفساخ استفاده کنیم؟|ملکبانان

قراردادهایی که میان افراد منعقد میشود ممکن است که به دلایل مختلف پایان پذیرد. این پایان یافتن قراردادها ممکن است به دلیل انجام تعهدات از سوی طرفین عقد باشد و یا ممکن است به دلایل مختلف، عقد پیش از انجام تعهدات منحل گردد. معنی انفساخ در حقوق انفساخ در لغت به معنای به...
فسخ در قرارداد چه تفاوتی با اقاله دارد؟|ملکبانان

فسخ در قرارداد چه تفاوتی با اقاله دارد؟|ملکبانان

اگر کمی با زمینه حقوق قراردادها آشنایی داشته باشید حتما با اصطلاح حقوقی اقاله یا فسخ و یا انفساخ در معامله برخورد کرده اید. فسخ اصطلاحی معروف تر میان عموم اشخاص میباشد و به معنای پایان بخشیدم به قرارداد است. با همه شباهت هایی که فسخ و اقاله با یکدیگر در نتیجه یعنی...
انفساخ در معامله|ملکبانان

انفساخ در معامله|ملکبانان

انفساخ در لغت به معنای به هم خوردن است که اصطلاح حقوقی آن چندان هم از معنی لغوی دور نمیباشد. در حقوق انفساخ به حالتی گفته میشود که عقد به دلایلی خارج از اراده طرفین و به صورت خود به خود منحل شود. دلایل انفساخ معامله این انفساخ ممکن است به دلیل حکم قانون صورت بگیرد....
چگونه قرارداد را فسخ کنیم؟|ملکبانان

چگونه قرارداد را فسخ کنیم؟|ملکبانان

وقتی قراردادی به نحو قانونی و صحیح بین دو یا چند نفر تنظیم می شود صرفنظر از موضوع و شرایطش، ممکن است به هر دلیلی خاتمه پیدا کند. روش های مختلفی برای خاتمه دادن به قرارداد وجود دارد که یکی از این موارد فسخ قرارداد است. اما فسخ به راحتی ممکن نیست و شرایط و ضوابط مخصوص...
فسخ قرارداد در دعاوی پیش فروش|ملکبانان

فسخ قرارداد در دعاوی پیش فروش|ملکبانان

قوانین پیش فروش ساختمان و آپارتمان یکی از پیچیده ترین قوانین داخلی در زمینه خرید و فروش ملک است. چرا که ملک مورد نظر که موضوع اصلی معامله است در دنیای خارجی وجود ندارد. و همین مسئله باعث می شود تا قوانین و مقررات پیچیده ای حاکم بر این موضوع باشد. در این میان مقوله فسخ...