نحوه نوشتن فسخ قرارداد|ملکبانان

نحوه نوشتن فسخ قرارداد|ملکبانان

در عقود لازم اصل مثل قرارداد بیع یا خرید و فروش، اصل بر این است که طرفین به قرارداد منعقد شده بین خود پایبند باشند اما در صورت وجود شرایطی امکان فسخ قرارداد برای طرفین یا یکی از آنها در نظر گرفته شده است. نحوه نوشتن فسخ قرارداد به این شکل است که اراده و قصد دارنده یا...
فسخ قرارداد در دعاوی پیش فروش|ملکبانان

فسخ قرارداد در دعاوی پیش فروش|ملکبانان

قوانین پیش فروش ساختمان و آپارتمان یکی از پیچیده ترین قوانین داخلی در زمینه خرید و فروش ملک است. چرا که ملک مورد نظر که موضوع اصلی معامله است در دنیای خارجی وجود ندارد. و همین مسئله باعث می شود تا قوانین و مقررات پیچیده ای حاکم بر این موضوع باشد. در این میان مقوله فسخ...
نحوه فسخ قرارداد اجاره|ملکبانان

نحوه فسخ قرارداد اجاره|ملکبانان

به موجب ماده ۴۶۶ قانون مدنی اجاره قراردادی است که مالک ، مال خود را به مستاجر می دهد که مستاجر از منافع آن استفاده کند و البته ممکن است مورد اجاره اشیاء یا حیوان یا انسان باشد. امروزه علاوه بر اجاره خانه ،آپارتمان ،برای سکونت ، اجاره مغازه برای کار ، اجاره خودرو برای...
نحوه فسخ قرارداد|ملکبانان

نحوه فسخ قرارداد|ملکبانان

در قانون به فراخور تنظیم عقود لازم، شرایطی برای حق فسخ قرارداد یعنی بر هم زدن معامله به صورت یک‌طرفه وجود دارد که در این مقاله به توضیح ضوابط مربوط به آن خواهیم پرداخت. مبنای فسخ قرارداد باز هم مثل هر قانون دیگری که در معاملات حقوقی در جریان است، برای به انجام رسیدن...
آشنایی با خیارات معاملات|ملکبانان

آشنایی با خیارات معاملات|ملکبانان

می‌دانید که در قانون برای فسخ عقود لازم که نمی‌توان آنها را بر هم زد، شرایطی در نظر گرفته شده که به آنها خیار فسخ گفته می‌شود. در این مقاله به برخی ضوبط حقوقی مربوط به این مسئله خواهیم پرداخت. حق فسخ در معامله در حقیقت انحلال یک‌طرفه قرارداد و تعهد توسط یکی از طرفین...