ابطال سند رسمی توسط وکیل|ملکبانان

ابطال سند رسمی توسط وکیل|ملکبانان

امروزه با توجه به بالا تر ارزش املاک و همچنین عدم به رسمت شناختن سند عادی در دادگاه های ایران یکی از دعاوی پر تکراری که در دادگاه ها مطح میشود ابطال سند رسمی هست. پیچیدگی هایی که در این مسیر برای اشخاص وجود دارد این است که از راه هایی که میشود با استفاده از آنها به...
دعوای ابطال سند رهنی چیست|نحوه ابطال سند رهنی|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

دعوای ابطال سند رهنی چیست|نحوه ابطال سند رهنی|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

ابطال سند رهنی یکی از موضوعات مهم در دعاوی ملکی محسوب می گردد. از آنجا که یکی از مصادیق سند رسمی و مراحل انتقال سند ملک، تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی است لذا چون سند رهنی در دفتر اسناد رسمی تنظیم می گردد، از این رو می توان سند رهنی را سند رسمی دانست. زیرا...