مطالبه لوازم های مبیع

پرس و پاسخمطالبه لوازم های مبیع
م 12 ماه قبل

سلام
بنده یک دفترخانه با کلیه ی لوازم های ضروری شغلط خریدم الان فروشنده ازتحویل لوازم امتناع می کند