مزایده مسکن

پرس و پاسخمزایده مسکن
سعید 12 ماه قبل

باسلام بنده دارای یک واحد اپارتمان متأسفانه مورد مزایده قرارگرفته است. ازطرفی بنگاه مشاور املاک درهمین حین خودرا خریدار زیر قیمت گذاری توسط کارشناسی نموده وجه رابحساب پدرومادر م بعلت مسدودی حساب های بانکی توسط طلب کار انجام رسانیده .عینک سوال بنده آیا مراحل فوق دارای وجه قانونی بوده است یا خیر.
باتشکر