نکات حقوقی که در خرید خودرو باید رعایت کرد|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

نکات حقوقی که در خرید خودرو باید رعایت کرد|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

این روزها یکی از دغدغه های افراد معامله ی مطمئن و بی دردسر است. به خصوص که بازار برخی محصولات مانند خودرو به شدن داغ است و قیمت ها سر به فلک کشیده است. با گران شدن خودرو افراد مبالغ گزافی را برای داشتن معمولی ترین خودرو ها می پردازند. این بدیهی است که فرد...