خیانت درامانت

پرس و پاسخخیانت درامانت

با سلام بنده کارت بانکیم رابه صورت امانت به شخصی داده بودم و ایشان وقتی برای سرقت گردو رفته بودن کارت بنده راآنجاکم کرده‌اند به گفته خودشون که به بنده مراجعه کرده وازبنده خواستن کارت بانکیم رامسدودکنم زیراکفتن که موقع سرقت آنجاافتاده است وحالاصاحب مال از بنده شکایت کرده اند اضافه کنم که ادعای را۲شاهد گواهی میدهند حالا برای بنده کیفرخواست صادرشده لطفا راهنمایی بفرمائید باتشکر