اسناد مالکیت معارض|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

اسناد مالکیت معارض|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

ناسازگاری در دلالت دو دلیل در رابطه با یکدیگر را تعارض می‌گویند. تعارض با تزاحم تفاوت دارد، به‌صورت خلاصه می‌توان گفت که تزاحم در مرحله عمل و اجرا بوده ولی تعارض در مرحله تشریع است؛ به‌ عبارت‌ دیگر تزاحم در مرحله ثبوت است و تعارض در مرحله اثبات.درصورتی‌که نسبت به تمام...
ابطال رای کمیسیون ماده 100 شهرداری|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

ابطال رای کمیسیون ماده 100 شهرداری|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

نکاتی در خصوص ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نکته اول: درصورتی‌ که شعبه دیوان عدالت اداری، در جریان رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 100 شهرداری (به‌طورکلی، آراء هیئت‌ها و کمیسیون‌های مذکور در ماده ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵) تشخیص...
دعوای ممانعت از حق|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

دعوای ممانعت از حق|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

دعوای ممانعت از حق مطابق نظامنامه مربوط به تشریح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۰۹ و همچنین قانون آیین دادرسی مدنی، از اقسام دعوای تصرف شناخته‌ شده است و نباید از عبارت حق ارتفاق و حق انتفاع که در تعریف دعوی ممانعت از حق آمده، تصور کرد که این دعوی...
تخریب مال مشاع|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

تخریب مال مشاع|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

تخریب در لغت به معنی خراب کردن و ویران کردن است. انسان از انجا که دارای سرشت پاک و فطرت خداجویی می باشد و میل به خوبی و دوری از بدی در سرشت هر انسانی منهای نژاد رنگ و دین نهفته است تمام انسان ها از همان بدو خلقت خوبی و آبادانی و سرسبزی را دوست داشته و الان هم هر...
انواع تخلف ساختمانی و نحوه رسیدگی به آن‌ها|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

انواع تخلف ساختمانی و نحوه رسیدگی به آن‌ها|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین شهرسازی و بی‌توجهی به مقررات الزامی ساخت و ساز و عدم رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و فنی مربوط به ساخت ساختمان است. به عبارت دیگر اگر سازندگان ساختمان به قوانین ساخت و ساز توجه نداشته باشند و بدون در نظر گرفتن نکات مهم ایمنی به ساخت و ساز...