روند ساخت و ساز می تواند باعث ایجاد سر و صدا ، سد معبر ، نقض و حتی سقوط اشیا شود. هر یک از این موارد به تنهایی می تواند راحتی افراد را به خصوص برای همسایگان از بین ببرد، ساختمانهای مجاور بیشترین آسیب را در طول دوره ساخت می بینند. هر مشکلی را می توان نقض حقوق ساختمان همسایه دانست، که همسایه می تواند از آن شکایت کرده و آن را دنبال کند. به منظور جلوگیری از این مشکلات، قوانین ویژه ای تدوین شده است که سازندگان باید از آنها پیروی کنند.

حق و حقوق همسایگان در ساخت و ساز

آگاهی از قوانین قانون محله در ساخت و ساز در جلوگیری از اختلال احتمالی در منطقه موثر است.

قوانین همسایگی در ساخت و ساز بر اساس مسائل زیست محیطی و خطر است. وظیفه اصلی سازندگان یا کارفرما ارزیابی ریسک و خطر برای هر پروژه است.

حقوق همسایه در ساخت و ساز در قوانین مندرج در مقررات ملی ساختمان و همچنین تحت نظارت وزارت مسکن و شهرسازی به شرح زیر است:

  • هر رفتاری که باعث آلودگی صوتی یا ایجاد تداخل در ساکنان مجاور شود غیرقانونی است و مالک یا سازنده چنین مکان هایی حق ندارد محدودیت عبور و مرور را به دلیل تداخل ایجاد کند. بنابراین ، برای سازندگان بهتر است مصالح سنگین مربوطه به ساخت و ساز را با استفاده از جرثقیل و سایر تجهیزات برای تخلیه مصالح برای چند روز استفاده کنند.
  • ساخت و ساز باید به موقع و ساعت 9 شب به پایان برسد. برای آلودگی صوتی از 7 صبح تا 10 شب ، استاندارد صدا 55 دسی بل و از 10 صبح تا 7 صبح ، استاندارد صدا 45 دسی بل است (این قانون به دلیل سوظن و عدم اعمال جریمه به درستی اعمال نمی شود)
  • حمل و نقل و بارگیری وسایل نقلیه سنگین و کامیون ها در شب ، که ممکن است مزاحم همسایه ها باشد ، باید در روزهای عادی بین 6 تا 12 صبح و از 10 تا 6 صبح انجام شود.
  • در ساختمان های مرتفع و بلند که مانع استفاده سایر منازل از نور و یا مناظر طبیعی می شود ممنوع است (این قانون در سال 1378 تصویب شده است ، اما امروزه به هیچ وجه اجرا نمی شود)
  • سازنده مسئول ایجاد اطمینان از ایمنی ، بهداشت شغلی و حفاظت از محیط زیست در و اطراف محل ساخت و ساز ، به وسلیه پیام رسانی موثر و مطلوب را بر عهده دارد. وی باید این کار را با استفاده از علائم هشدار دهنده ، الزام آور و اطلاع رسانی بصری مطابق با مفاد “علائم و نشانه ها (ماده 20 قانون ملی ساختمان) انجام دهد.
  • در حین مراحل ساخت ، اگر خطری برای حرکت عابران پیاده یا وسایل نقلیه وجود دارد ، باید یک یا چند محافظ با علائم هشدار دهنده در فاصله مناسب از منطقه خطرناک قرار گیرند ، یا یک محافظ متحرک در فاصله مناسب از منطقه خطرناک ، و چراغ چشمک زن یا علائم دیگر باید نصب شود.

پیگیری حقوق همسایه مجاور در ساخت و ساز

طبق ماده 40 قانون مهندسی و کنترل ساخت و ساز ، متخلفان می توانند به محاکمه قضایی برسند.

در صورت هر نوع آزار و اذیت توسط شرکت های ساختمانی ، طبق قوانین فوق می تواند  از موارد شکایت  باشد. همسایگان می توانند به شهرداری شکایت کنند. اگر تخلف سازنده اثبات شود ، ساخت  و ابزار تا زمان بررسی شکایت  و حل مشکل متوقف می شوند.

اگرچه چنین شکایاتی معمولاً در ابتدا بین طرفین حل و فصل می شود زیرا به سازندگان خساراتی وارد می کند ، اما در صورت عدم پیگیری و رعایت پرونده های قضایی علیه ساخت وساز ، شهرداری دستور توقف آنها را صادر می کند.

برای اثبات تخلف ، دادگاه کارشناسان را برای بررسی آلودگی صوتی و محیطی به محل ساخت و ساز می فرستد. اگر تخلف ایجاد شده غیر مجاز باشد ، خسارت توسط یک کارشناس تخمین زده می شود و با مجرم برخورد قانونی می شود.