طرفین در این نوع عقد اجاره دارای حقوق و تکالیفی هستند که شامل موارد ذیل است:

حقوق مالک

مالک حق دریافت اقساط اجاره را از شخص مستاجر دارد. در صورتیکه مستاجر بر طبق شرط عقد قرارداد اقساط اجاره را در زمان تعیین‌شده پرداخت نکند، مالک می‌تواند اجاره را فسخ نماید. اگر مستاجر ورشکست شود، مالک می‌تواند مبلغ اجاره را از اموال وی بردارد.

تکالیف مالک

مالک علاوه بر حقوقی که در اجاره به شرط تملیک دارد، دارای تکالیفی در مقابل مستاجر است. اول اینکه باید مال مورد اجاره را بدون هیچ عیب و نقصی به مستاجر تحویل دهد. همچنین موظف است که کلیه مخارجی که برای تعمیر و بهره‌برداری ملک هزینه شده است را پرداخت نماید. اما اگر این موضوع بین وی و مستاجر تعیین نشد، مالک باید مستاجر را از موارد بهره‌برداری و تعمیرات ملک آگاه کند. مالک نباید اقداماتی که باعث عدم بهره‌برداری ملک توسط مستاجر می‌شود، انجام دهد. مالک باید بعد از دریافت مبلغ اجاره هزینه‌های مالیات، عوارض و حق ثبت ملک را به مستاجر در دفتر اسناد رسمی پرداخت نماید. در صورتیکه نوع اجاره شرط فعل باشد، مالک باید بعد از اتمام مدت اجاره عین مستاجره را به مالک منتقل کند.

melkbanan-ملکبانان-وکیل فرشته محمدحسینی

حقوق مستاجر

مستاجر باید عین مستاجره را بدون عیب تحویل بگیرد. اگر مال مورد اجاره دارای عیب و نقص است و باید تعمیر انجام شود، می‌تواند آن را در اختیار مالک قرار دهد. همچنین اگر مالک در مدت اجاره ملک را در اختیار شخص دیگری قرار دهد، دارای این حق است که از تصرفات عین مستاجره جلوگیری کند.

تکالیف مستاجر

مستاجر در این نوع اجاره علاوه بر حقوق دارای وظایفی است. اول اینکه باید در زمان تعیین‌شده مبلغ اجاره را پرداخت کند. مستاجر موظف به انجام شروط درج‌شده در عقد اجاره است. اگر عین مستاجره را برای استفاده خاصی اجاره کرد، باید ملک را در همان موضوع مورد استفاده قرار دهد. مستاجر در مال مورد اجاره نباید تعدی و تفریط نماید.

دریافت مشاوره حقوقی

مرکز حقوقی ملکبانان با مدیریت وکیل فرشته محمد حسینی و با بیش از ده سال سابقه وکالت در زمینه ملکی، آماده ی خدمت رسانی به شما همراهان می باشد.
جهت دریافت”مشاوره” و “وکالت” در امور ملکی با شماره 09128719258 با ما در ارتباط باشید.