دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یکی از مشکلاتی میباشد که حجم زیادی از دعاوی دادگاه ها را تشکیل میدهد.

خوانده این دعوا خریداری است که مالی را از فروشنده خریده است و طبق توافقات فی ما بین آنها تمام یا قسمتی از قیمت مال را پرداخت کرده است اما فروشنده به هر دلیلی از انتقال سند رسمی به او امتناع میورزد.

نوشتن دادخواست و ارائه مدارک و مستندات در این دعوا بسیار حائز اهمیت میباشد که با همراه داشتن یک وکیل متخصص در این امور میتوانید با اطمینان خاطر این کار را به او بسپارید تا به نحو احسن در دادگاه از حقوق و منافع شما دفاع نماید.

همچنین با رویه ای که امروزه در دادگاه ها، مبنی بر عدم پذیرش اسناد عادی مستقر شده است، حساسیت این دعوا بیش از پیش بالا میرود.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی برای املاک مشهد

برای اینکه بتوانید خیالی آسوده از نتیجه رای دادگاه در خصوص ادعایی که علیه فروشنده ای که سند رسمی را به شما منتقل نکرده است داشته باشید بهترین راه حل، سپردن این پرونده به وکیلی میباشد که حوزه فعالیت خود را این دسته از پرونده ها قرار داده و همچنین مسلط به قوانین و مقررات به روز شده در این زمینه میباشد.

اگر دارای چنین مشکلاتی در شهر مشهد هستید بهترین گزینه برای شما کمک گرفتن از یک وکیل ملکی در مشهد است؛ زیرا در این گونه مسائل ممکن است ادعاهایی متناقض بر سر مالکیت یک ملک مطرح شود که پیچیدگی مسئله را افزایش میدهد و وکلای ملکی مشهد هستند که با دانش و تجربه ای که دارند میتوانند بسیاری از مشکلات را با ارائه راهکارهای مناسب حل کنند.

وکیل برای الزام به سند رسمی خودرو

در گذشته یکی از مسائلی که ذهن بسیاری از افراد را درگیر خود میکرد و سبب ترسیدن از معاملات در زمینه خودرو در کشور ما میشد این بود که مشخص نبود برگه سبزی که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی صادر میشد نشان دهنده ی مالکیت خودرو میباشد یا اینکه هرکس سند رسمی داشته باشد مالک است.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

اما با تصویب قانون حمل و نقل کشور مصوب سال ۱۴۰۰ این قائله خاتمه یافت. بر اساس ماده ۲۲ این قانون برگه سبز در حکم سند رسمی میباشد و نیازی به تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی وجود نخواهد داشت.

با این اوصاف دیگر دعوایی با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی خودرو وجود نخواهد داشت.

فواید تنظیم کردن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکلای دادگستری

تنظیم دادخواست توسط وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در امور ملکی میباشد میتواند برای شما بسیار حائز اهمیت باشد زیرا این سند نقش محوری در حفظ حقوق و منافع شما دارد.

با توجه به قوانین و مقررات پیچیده و پراکنده ای که در این حوزه وجود دارد مهمترین بخشی که میتواند تاثیر بسیاری در رای دادگاه داشته باشد درخواست الزام به تنظیم سند رسمی ای میباشد که از سوی خواهان به دفتر دادگاه صالح تقدیم میشود. پیگیری این دسته از دعاوی در جریان رسیدگی و همچنین دلایل و مستنداتی که ارائه میشود و همچنین دفاعی که طرف مقابل یعنی خوانده دعوا در جلسه رسیدگی برای حفظ حقوق خود انجام میدهد نیازمند تحلیل و بررسی از طرف شخصی که دارای تجربه در این زمینه و دانش تخصصی درباره قوانین ملکی و ثبتی داشته باشد است.

پس شما میتوانید با مراجعه به یک وکیل حرفه ای رسیدن به منافع حاصل از رای دادگاه را برای خود تضمین نمایید.

دریافت مشاوره حقوقی

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.